කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 30.12.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන අංජුලා රාජපක්ෂ, ජයසිරි අමරසේකර, ධර්මජිත් පුනර්ජීව, වීරසිරි මල්වත්ත,සචිනි රණවක, හැරිස් විජේසිංහ, සිසිර ගාමිණි, සුමිත්  ද අල්විස්,  සුසන්ත ප්‍රේමරත්න, චින්තක රංගේබණ්ඩාර, සමන් සෙනවිරත්න, ටී.ජී. රන්ජන් ද සිල්වා, සෝමදාස නානයක්කාර, නිමල් රත්න ශ්‍රී ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්‍යය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්‍ය ජාල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *