අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කරයි.

අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස එම්.එන්.රණසිංහ මහතා අද (01) පෙරවරුවේ සිය රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළේය.

අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වශයෙන් පත්වීමට පෙර හෙතෙම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස අවස්ථා දෙකකදී කටයුතු කරන ලදී. ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදය පිළිබදව විශේෂ උපාධිධරයෙකු වන අධිකරණ අමාත්‍යාංශ නව ලේකම්වරයා 1991 වසරේ පරිපාලන සේවයට එක්ව තිබේ.

2014 වසරේ දි ආගමන විගමන පාලක ලෙස කටයුතු කර ඇති නව ලේකම්වරයා, SLIDA ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයා වශයෙන් හා පොහොර කටයුතු පිළිබදව රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වශයෙන් 2020 වසරේ කටයුතු කර ඇත.

නව ලේකම්වරයා රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ, ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ, අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නීතිඥ, අනුරාධ ජයරත්න, අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (පාලන) රෝහණ හපුගස්වත්ත යන මහත්වරුන් හා අතිරේක ලේකම් (නීති) පියුමන්ති පීරිස්  මහත්මිය ඇතුළු අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *