வவுனியா மாவட்ட செயலகத்தின் 2024 ஆம் ஆண்டின் கடமைகளை ஆரம்பிக்கும் நிகழ்வு இன்றைய

𝔸𝕤𝕝𝕒𝕞 𝕄𝕠𝕙𝕒𝕞𝕒𝕕 வவுனியா-பாவட்குலம் செய்தி சேகரிப்பாளர்

வவுனியா மாவட்ட செயலகத்தின் 2024 ஆம் ஆண்டின் கடமைகளை ஆரம்பிக்கும் நிகழ்வு இன்றைய தினம் மாவட்ட செயலாளர் திரு. ℙ. 𝔸 சரத் சந்துர தலைமையில் மாவட்ட செயலக வளாகத்தில் சிறப்பாக இடம் பெற்றத்து! சுரத செய்தி களுக்காக

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *