வவுனியா மாவட்ட மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு விரைவில் தீர்வு

𝔸𝕤𝕝𝕒𝕞 𝕄𝕠𝕙𝕒𝕞𝕒𝕕 (𝕧𝕒𝕧𝕦𝕟𝕚𝕪𝕒 ℝ𝕖𝕡𝕠𝕣𝕥𝕖𝕣)

இன்று வவுனியா மாவட்ட செயலகத்தில் கடற் தொழில் அமைச்சரின் ஏட்பாட்டில் வவுனியா மாவட்ட மக்கள் எதிர் நோக்கும் பிரச்சினைகள் சம்பந்தமாக கலந்து ஆலோசித்து அதட்கான தீர்வினை பெற்று கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க பட உள்ளது இதன் போது பாராளமன்ற உறுப்பினர்களான திலீபன், மஸ்தான் ஆகியோறும் கலந்து கொண்டனர்!சுரத

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *