ඉන්දියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට දුම්රිය එන්ජින් 20ක් නොමිලේ!

ශ්‍රී ලංකාවට දුම්රිය එන්ජින් 20ක් නොමිලේ ලබාදීමට ඉන්දීය රජය ඉදිරිපත් වී තිබේ. ඉවත් කරන ලද ඩීසල් එන්ජින් 20ක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී එච්.එම්.කේ.ඩබ්ලිව්.බණ්ඩාර මහතා පවසයි. ඒවා මෙරට දුම්රිය මාර්ගයේ ක්‍රියාත්මක කළ හැකිද යන්න පිළිබඳව පසුගියදා ඉන්දියාවට පැමිණි දුම්රිය විශේෂඥයින් කණ්ඩායමක් පරීක්ෂා කර තිබුණා. එළැඹෙන පෙබරවාරි මාසයේ පළමු අදියරේ දී ශ්‍රී ලංකාවට එන්ජින් දෙකක් ආනයනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළේය. වාර්තාකරු මාතාර් සමීම් කින්නියා

Show morestar_border

Send feedback

Side panels

HistorySavedContribute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *