யாழ்தேவி ஜனவரி 07.2024 முதல் திருகோணமலைக்கு வருகிறது.

( Suratha media reporter Aw FAREES )

கொழும்பு கோட்டையிலிருந்து திருகோணமலை வரை புதிய புகையிரத சேவை ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக ரயில்வே திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

வடக்கு ரயில் மார்க்கம் 6 மாதங்களுக்கு மூடப்பட்டுள்ளதால், மாஹோ முதல் அநுராதபுரம் வரையிலான பாதை புனரமைப்பு திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் ஜனவரி 07 முதல் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதால், கொழும்பில் இருந்து திருகோணமலைக்கு யாழ்தேவி புகையிரத சேவை இயக்கப்படவுள்ளது.

புதிய ரயில் 6 மணி நேரத்திற்குள் இலக்கை அடைகிறது. கொழும்பு கோட்டை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து காலை 5.45 மணிக்கு பயணம் தொடங்குகிறது. இந்த ரயில் திருகோணமலை புகையிரத நிலையத்தை 11.45 க்கு சென்றடையும், மீண்டும் 12.35 மணிக்கு திருகோணமலை புகையிரத நிலையத்தில் இருந்து …


யாழ்தேவி ஜனவரி 07.2024 முதல் திருகோணமலைக்கு வருகிறது.
கொழும்பு கோட்டையிலிருந்து திருகோணமலை வரை புதிய புகையிரத சேவை ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக ரயில்வே திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
வடக்கு ரயில் மார்க்கம் 6 மாதங்களுக்கு மூடப்பட்டுள்ளதால், மாஹோ முதல் அநுராதபுரம் வரையிலான பாதை புனரமைப்பு திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் ஜனவரி 07 முதல் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதால், கொழும்பில் இருந்து திருகோணமலைக்கு யாழ்தேவி புகையிரத சேவை இயக்கப்படவுள்ளது.
புதிய ரயில் 6 மணி நேரத்திற்குள் இலக்கை அடைகிறது. கொழும்பு கோட்டை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து காலை 5.45 மணிக்கு பயணம் தொடங்குகிறது. இந்த ரயில் திருகோணமலை புகையிரத நிலையத்தை 11.45 க்கு சென்றடையும், மீண்டும் 12.35 மணிக்கு திருகோணமலை புகையிரத நிலையத்தில் இருந்து பயணத்தை ஆரம்பித்து இரவு 18.35 மணிக்கு கொழும்பு கோட்டை புகையிரத நிலையத்தை சென்றடையும்.
(யாழ்ப்பாணம், வவுனியா செல்லும் பயணிகள் கெகிராவ புகையிரத நிலையத்தில் இறங்கி கொழும்பு /யாழ் பஸ்கள் மூலம் பயணம் செய்ய முடியும்)

கொழும்பு கோட்டை முதல் திருகோணமலை வரை
கொழும்பு 5:45
திருகோணமலை 11:45

திருகோணமலை முதல் கொழும்பு கோட்டை வரை
திருகோணமலை 12:3கொழும்பு. 18:35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *