සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ ඒ. ආර්. උමර්දීන් මහතා එක්සත් අබාධිත පුද්ගලයින්ගේ සංසදයේ වව්නියා දිස්ත්‍රික් සභාපති ධූරයට

අප සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ ද්‍රවිඩ අංශයේ වව්නියා දිස්ත්‍රික් අධ්‍යක්‍ෂක සහ සමස්ත ලංකා සම්බන්ධිකරණ නිලධාරි, UNHRO Globel…

வவுனியாவில் எலிக்காய்ச்சலுக்கு இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர். எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

வவுனியா மாவட்டத்தில் வேகமாக பரவி வரும் எலிக்காய்ச்சல் செட்டிகுளம் பிரதேசத்தில்கடந்த வாரம் 19 வயதுடைய இளைஞர் ஒருவர் பலியாகி இருந்த நிலையில்…

தேர்தல் விவகாரம் குழப்பத்தில் ரணில்: நாங்கள் தயார் என்கிறார் அனுர

( SURATHA MEDIA Jaffna district director Suvarna Priya ) அதிபர் தேர்தலை அல்லது பொதுத் தேர்தலை முதலில் அறிவிப்பதா…

கிளிநொச்சி ஆலய தேர் கட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இளைஞன் மின்சாரம் தாக்கிப் பலி

( சுரத செய்திகளுக்காக கிளிநொச்சியில் இருந்து SURATHA MEDIA Reporter S.Sansiha ) கிளிநொச்சி,பகுதியில் கோயில் தேர் கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டிருந்த…

සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ අයි. රාමර් UNHRO ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ සමාජ සේවා කටයුතු අංශයේ අධ්‍යක්‍ෂක තනතුරට..

අප සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ ද්‍රවිඩ අංශයේ මන්නාරම දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ නිලධාරි, ජන්ද කොඨ්ඨාශ 75 ක් නියෝජනය වන…

Japan-Sri Lanka Economic Cooperation Policy Dialogue

The Japan-Sri Lanka Economic Cooperation Policy Dialogue – 2024 was held on January 05, 2024 at…

Continue Reading

සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයකටම අස්වැසුම විශේෂ ඒකකයක්..

අස්වැසුම සුභ සාධක ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා යථාවත් කිරීම පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද (2024.01.08)…

குடிநீர் கிணறு கையளிப்பும் நிகழ்வு

( A.R.M. Saheeth) தம்பலகாமம் முள்ளிப்பத்தானை புகாரி நகர் ஆழ்துளை குடிநீர் கிணறு கையளிப்பும் நிகழ்வு ISRC யின் 10 லட்சம்…

ராசிபலன  08-01-2024

Continue Reading

கிணற்று நீரில் மண்ணெண்ணெய் கலந்தது குறித்து போலீஸ் விசாரணை தொடங்குகிறது.

By. K. Sathiyaseelan குரவில் கிராமத்தில் வசிக்கும் குடும்பத்தினர் கிணற்றினை சுத்தம் செய்வதற்காக இன்று நீர் இறைக்கும் இயந்திரம் கொண்டு இறைத்துள்ளார்கள்.…