கின்னஸ் சாதனை படைத்த டவர் “

Ⓐ︎ⓢ︎ⓛ︎ⓐ︎ⓜ︎ Ⓜ︎ⓞ︎ⓗ︎ⓐ︎ⓜ︎ⓐ︎ⓓ︎

கின்னஸ் சாதனை படைத்த டவர் “ஜபல் உமர்”என்ற பகுதியில் அமைந்த இந்த இடம் இரட்டை கோபுரங்களைக் கொண்டு மிக கலை நுணுக்கங்களுடன் கட்டப்பட்ட நட்சத்திர ஹோட்டல் ஆகும்!இது சுமார் 165 மீட்டர் உயரத்தில் கட்டப்பட்டது இந்த பாலம் தற்போது சாதனையை படைத்துள்ளது என அந்த நாட்டு ஊடகம் தெரிவித்துள்ளது! சுரத செய்திகளுக்காக

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *