2024 ஹஜ் யாத்திரைக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்

( NEWS READING REPORTER AKM.MUKSITH KINNIYA )

முஸ்லிம் சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம் மற்றும் இலங்கை ஹஜ் குழுவின் ஒருங்கிணைப்புடன், 2024 ஆம் ஆண்டு ஹஜ் யாத்திரையை மேற்கொள்ள விரும்பும் யாத்திரிகர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

இந்த ஆண்டு ஹஜ் யாத்திரையை மேற்கொள்வதற்காக சவூதி அரேபிய அரசாங்கம் இலங்கைக்கு 3500 கோட்டாவை வழங்கியுள்ளதுடன், ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் கோட்டாவை பூர்த்தி செய்யுமாறு இலங்கை ஹஜ் குழுவிற்கு சவூதி அரேபிய அரசாங்கம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இத்திணைக்களத்தில் ஏற்கனவே ஹஜ் செய்ய சுமார் 3000 பேர் பதிவு செய்துள்ளனர், மேலும் 500 பேர் மட்டுமே பதிவு செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக அரசு தெரிவிக்கிறது.

எனவே, 2024 ஆம் ஆண்டில் (ஹிஜ்ரி 1445) ஹஜ் செய்ய விரும்பும் யாத்திரீகர்கள் உடனடியாக முஸ்லிம் சமய மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் இணையத்தளத்தின் ஊடாக இணையத்தில் பதிவு செய்யுமாறு இதன்மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், 3500 வரம்பிற்கு மேல் பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் ஏற்கனவே துறையில் பதிவு செய்தவர்கள் தங்கள் பதிவினை உறுதி செய்துகொள்ள இலங்கை வங்கி (BOC) 2327593 எனும் வங்கிக் கணக்கு இலக்கத்திற்கு ரூ. 25,000.00 செலுத்தி வங்கிச் சீட்டை (Bank Slip) இந்தத் துறையிடம் சமர்ப்பித்து, திணைக்களம் வழங்கிய ரசீதைப் பெற வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பில் மேலதிக தகவல்கள் தேவைப்படின் முஸ்லிம் சமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் ஹஜ் பிரிவின் 011 266 7901 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தின் ஊடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *