” ஐக்கிய தேசியகட்சியின் புதிய செயலாளர் தெரிவு “

( சுரத செய்தியாளர் காளிமுத்து சத்தியசீலன் )

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் புதிய செயளாளராக கௌரவ பாலித்த ரங்கேபண்டார பதவி ஏற்றுக்கொண்டார் இந்நிகழ்வு கொழும்பில் இடம் பெற்றது இதான் போது கட்சியின் பல முக்கியஸ்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் குறிப்பாக வன்னி தேர்தல் தொகுதியின் அமைப்பாளர் மயூரதன் அவர்களும் கலந்து

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *