කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.01.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන බියුලා ඩයස්, දිනේෂ් නාකන්දල, උදේනි සුබෝධි, නිමල් රංජිත්, ලලිත් රාජපක්ෂ, පියුමි තිවංකා පුරසිංහ, හෂිනි ගෝනගල, සජිත් රත්නායක, චමත් පරණවිදාන, සමන්ත යහම්පත්, යමුනා එරන්දතී පෙරේරා, සරත් දිසානායක, රූපා ශ්‍රියාණි ඒකනායක, කමල් නෙත්මිණ, ගිහාන් සදවර්ෂ, ගුණසීල අඹේගොඩ, බෙනඩික් මන්ත්‍රීගේ, ප්‍රියන්ත චන්ද්‍ර, විශාරද චාල්ස් රණතුංග, ගොඩැල්ලේ රුශාලික ප්‍රනාන්දු ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *