இன்று இலங்கை ரூபவாஹினியில் Zee தமிழ் TiTle Winner Kilmisha வுக்கு இடம்பெற்ற வரவேற்பு மற்றும் கௌரவிப்பு நிகழ்வில்

இன்று இலங்கை ரூபவாஹினியில் Zee தமிழ் TiTle Winner Kilmisha வுக்கு இடம்பெற்ற வரவேற்பு மற்றும் கௌரவிப்பு நிகழ்வில் Sri Lanka Tamil Artists foundation சார்பில் சக கலைஞர்களுடன் கலந்து சிறப்பித்தோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *