திருமலைக்கு பெருமை சேர்க்கும் சகோதரி

( Suratha media reporter. Aw farees. Trincomale district.)

இலங்கை கிரிக்கட் நிறுவனத் தேர்வுக் குழுவினால் பங்களாதேசில் இடம்பெற்றும் 19 வயதிற்குற்பட்ட முக்கோன கிரிக்கட் தேர்வுக்கான தேர்வு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திருகோணமலை சிங்கள மத்திய மகா வித்தியாலய சகோதரி விமோக்ஷா பால குமாரி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *