කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 24.01.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන සෝමරත්න බාලසූරිය, ශ්‍රීමතී හීනටිගල, ආනන්ද පොල්ගහවෙල, නිමල් සුමනසේකර, රිචාඞ් වීරක්කොඩි, නෙතු ප්‍රියංගිකා, අනුරුද්ධිකා දිල්රුක්ෂි, මයුර රොෂාන් කුමාර ජයසිංහ, නන්දනී අතපත්තු,අරුණ අබේරත්න, ශලිත ගුණවර්ධන, සමන්ජී ලියනාරච්චි, මඩුඵගිරියේ විජේරත්න, විමල් රණසිංහ, ශ්‍රියා ක`ඵබෝවිල, බණ්ඩාර විජේරත්නතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *