තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ශ්‍රෙත්ථා තවීසින් ඇතුළු ඉහළ පෙළේ දූත පිරිස දිවයිනට

තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ශ්‍රෙත්ථා තවීසින්, නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය ෆුම්තම් වෙචයචායි යන මහත්වරු ඇතුළු ඉහළ පෙළේ දූත පිරිස අද කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළින් දිවයිනට ළඟා වූ අතර අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ දූත පිරිස එහිදී පිළිගනු ලැබීය.
අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ, රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මෙම අවස්ථාවට එක් විය.

தாய்லாந்து பிரதமர் கௌரவ ஸ்ரேத்தா தவிசின் (Srettha Thavisin) அந்நாட்டு பிரதி பிரதமர் பூம்தாம் வெச்சயச்சாய் உள்ளிட்ட உயர்மட்டக் குழுவினருடன் சற்று முன்னர் இலங்கை வந்தடைந்தார். தாய்லாந்து பிரதமர் மற்றும் அவரது தூதுக்குழுவினருக்கு பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பிரதமர் கௌரவ தினேஷ் குணவர்தன சிறப்பு வரவேற்பளித்தார்.

The Prime Minister of Thailand Hon. Srettha Thavisin, who was accompanied by Dep. PM Mr. Phumtham Wechayachai and a high-level delegation arrived in the country today (February 3). The Thai PM and his delegation were welcomed at the BIA by Prime Minister Hon. Dinesh Gunawardena. Minister-in-waiting, Dr Ramesh Pathirana an State Minister of Foreign Affairs Tharaka Balasuriya were also present on this occasion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *