කින්නියා බස් ඩිපෝවේ දුක්ඛිත තත්ත්වය නිමා වේවිද?

arm.saheeeth

කින්නියාවේ බස් ඩිපෝවේ සියලුම දුර ගමන් බස් රථ කැඩී බිඳී ගොස් ඇත. දිනකට බස් රථ තුනක් දුර ගමන් යන බවට තොරතුරු තිබියදී අද එක් බස් රථයක් පමණක් දුර ගමන් කරන බවට තොරතුරු තිබේ. ඊයේ කොළඹ බලා ධාවනය වූ බස් රථය මධ්‍යයේ හපරණ ප්‍රදේශයේ නතර කිරීමේදී මගීන් විවිධ දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ පා සිටිති. එය ද සැලකිය යුතු ය උප ඩිපෝවක් වුවද පසුගිය කාලයේ නැඟෙනහිර පළාතේ ඉහළ ආදායමක් පෙන්නුම් කළ අපේ ඩිපෝව අද මේ භයානක තත්ත්වයට පත්ව ඇත්තේ ඇයි?

හේතුව කුමක්ද? මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනාගේත්, අදාළ බලධාරීන්ගේත් අවධානය යොමු කර ජනතාවගේ වාහන ගමනාගමනය පහසු කළ යුතුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *