ආබාධිත වූවන්ගේ සුබසාධන හා සවිබල ගැන්වීමේ සංවිධානය වවුනියාවේ නිරික්‍ෂණ චාරිකාවක…..

( සුරත මාධ්‍ය වේදිනිය රසිකා මදුශානි. හැලඹගස් වැව සිට ) ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ සුබසාධන හා සවිබල ගැන්වීමේ…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 11.02.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන නිහාරි වික්‍රමාරච්චි, ස්වර්ණලතා රණසිංහ, සම්පත් තුෂාර දයාවංශ, සතිස්චන්ද්‍ර එදිරිසිංහ, අනූෂා දමයන්ති, රංග…

AHRP empowers Sri Lanka’s future leaders through Guiding Leadership & Outreach initiative

Partners Global Learning Lab, AIESEC Sri Lanka and leading local organisations to harness the leadership potential…

Continue Reading

British Council’s networking event brings together latest cohort of Commonwealth Scholars from Sri Lanka

The British Council in Sri Lanka successfully hosted its annual networking event to welcome home the…

Continue Reading

HNB, Smart Village  හි ගොවීන්සවිබල ගැන්වීමවෙනුවෙන් SLAF සහ Agro World  සමඟින්අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹෙයි

ශ‍්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලික අංශයේ ප‍්‍රමුඛතම බැංකුවක් වන හැටන් නැෂනල් බැංකුව ශ‍්‍රී ලංකා කෘෂි ව්‍යවසාය සංසදය (SLAF)…

Continue Reading

Tencent and Gamer.LK Release Their Collaborative Project, LVL 100, a PUBG MOBILE Documentary

InGame Esports, the global brand of the trailblazing Games & Esports organisation in Sri Lanka, Gamer.LK…

Continue Reading