මුස්ලිම් කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීම සඳහා විවාහ ආඥාපනත සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කෙරේ…

අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සහ හිටපු අමාත්‍ය ෆේරියල් අශ්රොෆ් මහත්මිය ඇතුළු නීතිඥවරියන් ගෙන් සමන්විත මුස්ලිම් කාන්තා නියෝජිත පිරිසක් අතර හමුවක් අද (12) දී අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්විණි.
ශ්‍රී ලංකාවේ 1908 විවාහ නීති පිළිබඳ ආඥා පනතේ කරුණු මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට බලනොපාන බැවින් මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට අසාධාරණයක් සිදුව ඇතැයි මෙම නියෝජිත පිරිස පෙන්වා දුන්නේය.
මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට අසාධාරණයක් සිදු නොවන පරිදි මුස්ලිම් විවාහ නීතිය නැවත කෙටුම්පත් කරන ලෙසද මෙම පිරිස ඉල්ලා සිටියේය.
අනෙකුත් කාන්තාවන්ට බලපාන ආකාරයටම මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට ද නව නීති සකස් කරන ලෙසද හිටපු අමාත්‍ය ෆේරියල් අශ්රොෆ් මහත්මිය ඇතුළු මුස්ලිම් කාන්තා නියෝජිත පිරිස වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියේය.
පවතින තත්වය සලකා බලා මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට අසාධාරණයක් සිදුව ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ සොයා බලා කටයුතු කරන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී සඳහන් කළේය.

අග්‍රාමාත්‍ය නීති උපදේශක ආචාර්ය ජයතිස්ස ද කොස්තා, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාල අතිරේක ලේකම් හර්ෂ විජේවර්ධන, රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් සමන්ත විජේසිංහ, මුස්ලිම් කාන්තාවන් නියෝජනය කරමින් හස්යාමා හමින්, හසානා ඉසඩීන්, පාතිමා සබ්රා, පාතිමා අමානා, සිත්ති එරිමිසා යන අය මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *