රේගු අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අවසන්

රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ වෘත්තිය සමිති මගින් ක්‍රියා යාවට නංවා තිබූ අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අවසන්…

Today’s weather forecast

අද කාලගුණය 2024.02.17 නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලත් පොළොන්නරුව, මාතලේ සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවලත් සිහින් වැසි වාර කිහිපයක්…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 17.02.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන චාමික රෝෂන් ලියනගේ, ජනක මල්ලිමාරච්චි, ලයනල් ප්‍රනාන්දු, මොහාන්ජී රංගනාත්,  පිලිප් ශාන්ත,…