කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 17.03.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන මොහාන් කරුණාරත්න, ප්‍රියන්ති මංගලිකා, අජිත් ගලප්පත්ති, චමිලා ජනන්දනී, සංජීව කුමාර රංගල්ල, ආචාරය රත්නපාල වික්‍රමසිංහ, අසංක දේවමිත්‍ර පෙරේරා, නිර්ධා උයන්හේවා, හෙන්රි වර්ණකුලසූරිය, නදීමා චතුරාණී, මහචාර්ය මංගල සේනානායක, ලලිත් පියුම් පෙරේරා, අජිත් කරුණාරත්න, සෙව්වන්දි කුමාරගේ,  පබඵ නවරත්න, වසන්ත වීරසිංහ, ඊ.කේ. හේමතිලක බණ්ඩාර, විජිත් මැදවල, කැලුම් උදයශාන්ත, දිනාල් අසංග, ධර්මපාල සුදුමල්කන්ද  ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්‍යය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්‍ය ජාල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *