කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 23.04.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන උදාරි පෙරේරා, මංගල දේශප්‍රිය, දිනූක ප්‍රභාත, සුමනා ජයතිලක, ප්‍රතිභා හෙට්ටිආරච්චි, සුදත්…

Today’s weather forecast

අද කාලගුණය 2024.04.23 බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, ඌව සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ප.ව. 2.00…

MF/WB වසර මැද සමුළුව සාර්ථකව අවසන්..

IMF/WB වසර මැද සමුළුව සාර්ථකව අවසන්.. දැනට ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණවල ප්‍රගතිය පිළිබඳ අන්තර්ජාතික පැසසුම්.. දැනට ශ්‍රී…