ආශ්වාදජනක සංගීතමය රාත්‍රියක්!

ආශ්වාදජනක සංගීතමය රාත්‍රියක් සමඟින් සිය මතකයන් නැවත අලුත් කරගැනීමට ජනතාවට පසුගියදා අවස්ථාව උදා විය. ඒ කොකා-කෝලා…

Advantis – Engineering Successfully Delivers Cutting-Edge Container Freight Station for Aitken Spence LogisticsTop of Form

Advantis – Engineering, successfully completed the construction of a state-of-the-art 100,000 sq. Container Freight Station (CFS)…

Continue Reading

Enjoy more. Spend less: Feelo launches on iOS and Andriod with promotions of up to 70%

Feelo, the leading platform in Sri Lanka for discovering unique experiences, is thrilled to announce its…

Continue Reading

Atlas” මුල් ළමා විය සංවර්ධනයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමඟ එක්වෙයි

රටක අනාගතය තීරණය වන්නේ එරට දරු පරපුරේ අනාගතය මතය. දරු පරපුරක අනාගතය තීරණය වන්නේ ඔවුන්ගේ මුල්…

A hollow rupee: the high cost of mandatory currency conversions on Sri Lanka’s ability to earn foreign exchange.

Politics and economics are concepts that are fundamentally intertwined. Yet the unprecedented economic crisis of 2022…

Continue Reading

වාහන සිහිනය සැබෑ කරමින් සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභ හිමිකර දීමට HNB, Micro Cars සමඟ එක් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලික අංශයේ ප්‍රමුඛතම බැංකුව වන හැටන් නැෂනල් බැංකුව පසුගියදා Micro Cars Limited සමඟ වන…

Continue Reading

Today’s weather forecast

අද කාලගුණය 2024.05.06 බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ප.ව. 2.00 න් පමණ…