කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 09.05.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන චාමර පෙරේරා, ශ්‍රී තිලක් කපුරු බණ්ඩාර, අසංක සදමාල් විතානගේ, සුජීව ප්‍රියාල්…

One UI 6.1 Brings Galaxy AI From S24 Series to Even More Galaxy Devices

Samsung Electronics announced the availability of One UI 6.1, bringing Galaxy AI to even more Galaxy…

Continue Reading

සන්ජේ විජේමාන්න HNB නව ප්රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරීවරයා ලෙස පත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලික අංශයේ විශාලතම පාරිභෝගික බැංකුවක් වන හැටන් නැෂනල් බැංකවේ නව ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරීවරයා ලෙස…

Continue Reading

Sampath Bank Unveils Cutting-edge Vishwa Retail App, Redefining Sri Lanka’s Internet Banking Landscape

Sampath Bank, a leading innovator in Sri Lanka’s banking industry, proudly unveiled its revolutionary mobile application,…

Continue Reading

Building Sri Lanka’s Capacity for Standards Development

The EU funded Best Standardized Practices for the Agri-Food Sector (BESPA-FOOD) project, implemented by the United…

Continue Reading

BOI Sri Lanka Recognizes Virtusa as Outstanding Exporter

Virtusa Corporation, a global provider of digital business strategy, digital engineering, and IT services and solutions,…

Continue Reading

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා සහකොරියානු තානාපතිවරිය අතර විශේෂ හමුවක්…

ශ්‍රී ලංකාව හා කොරියාව අතර වෘත්තීය හා පුහුණු අවස්ථා සහිත අධ්‍යාපන සහයෝගීතාව වර්ධනය කරගැනීමට අදාළ ව…

Today’s weather forecast

අද කාලගුණය 2024.05.09 දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වල ප.ව. 2.00 න් පමණ පසු තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම්…