ජාතික ජන බලවේගයේ රට පුරා ව්‍යාපාරිකයින්ගේ හමුවීම් රැසක්

ජාතික ජන බලවේගයේ ආර්ථික කවුන්සිලය විසින් රට පුරා ප්‍රධාන නගරවල ව්‍යාපාරිකයින්ගේ හමුවීම් රැසක් සංවිධානය කර තිබෙනවා. එය පසුගිය 10 වෙනිදා ආරම්භ වූ අතර මේ වනවිටත් හමුවීම් අලව්ව, ගල්ගමුව, කුලියාපිටිය, මොනරාගල, කිලිනොච්චි දඹුල්ල හා නාවුල, කුරුණෑගල සහ නුවර යන ප්‍රධාන නගරවලදී ව්‍යාපාරික හමුවීම් පවත්වා තිබෙනවා.

මෙම හමුවීම් සඳහා ජාතික ජන බලවේගයේ ආර්ථික කමිටුවේ සාමාජිකයින් වන මහාචාර්ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු, සුනිල් හඳුන්නෙත්ති, මහාචාර්ය සීතා බණ්ඩාර, ආචාර්ය හර්ෂණ නානායක්කාර, වසන්ත සමරසිංහ, ආචාර්ය නන්දසිරි කීඹියහෙට්ටි, චතුරංග අබේසිංහ යන අය සහභාගි වෙයි.

ජූලි මස මුල් සතිය දක්වා මෙම ව්‍යාපාරික හමුවීම් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති අතර දිවයිනේ ප්‍රධාන නගර පනහකට අධික සංඛ්‍යාවකදී මෙම හමුවීම් පැවැත්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *