“ජනපවුර” වැඩසටහනේ තවත් එක් අදියරක් පොළොන්නරුවේදී

සමගි ජන බලවේගය විසින් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක ‘ජනපවුර’ වැඩසටහනේ තවත් එක් අදියරක් (25) පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කර ගෙන ක්‍රියාත්මක විය. ඒ සඳහා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇතුළු සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින් විශාල පිරිසක් එක්ව සිටි අයුරු දැකගත හැකි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *