වතු සේවකයින්ගේ බිලියන පහකට ආසන්න හිඟ අර්ථසාධක අරමුදල්පොළියත් සමගම ගෙවීම විප්ලවීය තීන්දුවක්

වතු සේවකයින්ගේ බිලියන පහකට ආසන්න හිඟ අර්ථසාධක අරමුදල්
පොළියත් සමගම ගෙවීම විප්ලවීය තීන්දුවක්

  • වැවිලි ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ හා මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය

වතු සේවකයින්ගේ වසර 10ක් පුරා නොගෙවූ කෝටි පන්සියයකට ආසන්න බිලියන පහකට ආසන්න හිඟ අර්ථසාධක අරමුදල් සහ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදල් පොලියත් සමගම ගෙවීමට අදාළ ව ජනාධිපතිතුමන්ගේ මගපෙන්වීම හා උපදෙස් පරිදි ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පත්‍රිකාවට ඊයේ අනුමැතිය ලැබුණු බවත් ඒ අනුව අදාළ හිඟ වැටුප් පොළියත් සමග ම එම සේවකයින් වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් වැවිලි ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ හා මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැවසීය.
වැවිලි ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණයේ දී සේවකයින්ගේ සුභසාධනය වැදගත්ම කරුණක් බව පෙන්වා දුන් අමාත්‍යවරයා, රජයට අයත් වැවිලි සමාගම් වන ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය, රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම යන ආයතන තුනෙහි පමණක් රුපියල් බිලියන පහකට ආසන්න ප්‍රමාණයක හිඟ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සහ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදල් වසර දහයකටත් වැඩි කාලයක සිට නොගෙවා තිබූ බව ද පැවසීය. මේ තත්ත්වය නිසා විශාල සේවක පිරිසක් දැඩි අපහසුවට පත්ව සිටි බව ද මේ සම්බන්ධයෙන් සේවකයින් විසින් පවරන ලද නඩු දෙදහක් පමණ පවතින බවත් ඔවුන් විසින් විශාල නීතිඥ ගාස්තුවක් ගෙවමින් මෙම තත්ත්වය දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන ගිය බවද පැවසූ අමාත්‍යවරයා මෙය මෙරට වතු සේවකයින් සම්බන්ධයෙන් වැවිලි ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණයේදී ගනු ලැබූ ඉතා විප්ලවීය තීන්දුවක් ලෙස සැලකිය හැකි බවද ප්‍රකාශ කළේ ය.
එමෙන් ම හිග අරමුදල් ගෙවීමට නියමිත වතු සේවක පිරිස අතර මියගිය සේවකයින් විශාල පිරිසක්ද සිටින බව පෙන්වා දුන් අමාත්‍යවරයා ඔවුන්ගේ දරුවන්ට, බිරින්දෑවරුන්ට හෝ ඔවුන්ගේ යැපෙන්නන්ට මෙම හිඟ මුදල් ලබා ගැනීමට අයිතිවාසිකම් සැලසෙන බවද පෙන්වා දුන්නේය. අදාළ සේවකයින්ගේ පසු අයිතිය පිළිබඳ අනන්‍යතාව තහවුරු කරමින් බී කාඩ් පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් හෝ එසේ පසුව අයිතියක් සඳහන් කර නොමැති වුවද කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීම මගින් තමන්ට හිමි මෙම මුදල් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇති බව වැඩිදුරටත් පැවසූ අමාත්‍යවරයා පැවසීය මෙහි වැදගත්ම කාරණය නම් මෙම හිඟ ගෙවීම් වලට අදාළ මුළු කාලයට නිශ්චිත පොලිය ඒ වර්ෂ වල සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයන්ට ලැබුණු පොලිය මෙන්ම සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදල සඳහා ලැබුණු පොලියත් මෙම හිඟ මුදලට එකතු කර ගෙවීම් සිදු කරන බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *