කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 26.05.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන යසන්ත වැලිවිට, ලක්‍ෂ්මන් දොරපනේ, ලක්ෂ්මන් ජෝසප් ද සේරම්, එම්.ඩී. මහින්දපාල, සුජානි…

Today’s weather forecast

අද කාලගුණය 2024.05.26 නිරිත දිග මෝසම් තත්ත්වය හේතුවෙන් පවතින වැසි සහ සුළං තත්ත්වයතවදුරටත් බලාපොරොත්තු වේ. බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹසහ…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 25.05.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන දසුනි සිනෙත්මා, නයන කරුණානායක, දමින්ද දේශප්‍රිය, ජානකී විජේරත්න, උපුල් වීරසිංහ, ගීතප්‍රිය…

Today’s weather forecast

අද කාලගුණය 2024.05.25 නිරිත දිග මෝසම් තත්ත්වය හේතුවෙන් පවතින වැසි සහ සුළං තත්ත්වයතවදුරටත් බලාපොරොත්තු වේ. බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹසහ…

ගැබිණි මාතාවන් සඳහා වියළි ආහාර ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබාදීමේ වැඩසටහන

ගැබිණි මාතාවන් සඳහා වියළි ආහාර ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබාදීමේ වැඩසටහනක් අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්විණි. සිංගප්පූරුවේ ශ්‍රී ලංකාරාමා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 24.05.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන වසත් චන්ද්‍රසිරි, ලලිත් පන්නිපිටිය, නාරද ධනංජි තොටගමුව, විශ්ව පෙරේරා, වාසනා ජයනා,…

Blink International opens CASIO store in Kandy City Centre

Blink International (Pvt) Ltd, sole authorized distributor and service agent for Casio watches in Sri Lanka,…

Continue Reading

Today’s weather forecast

අද කාලගුණය 2024.05.24  නිරිත දිග මෝසම් තත්ත්වය හේතුවෙන් පවතින වැසි සහ සුළං තත්ත්වයතවදුරටත් බලාපොරොත්තු වේ. බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ,දකුණු…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 23.05.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන ශාන්ත බණ්ඩාර ජයවර්ධන, මධුකා මඩවල, කෞශල්‍ය සමරසිංහ, ලලිත් වික්‍රමරත්න, චතුර මාධව…

Message from Ms Audrey Azoulay,Director-General of UNESCO, on the occasion of the International Day of Vesak

In words often attributed to him, Siddhārtha Gautama, known as Buddha or the“Enlightened One” said: “We…

Continue Reading