ප්‍රභූදේවා ශ්‍රී ලංකාවට

ඉන්දීය රංගන ශිල්පී ප්‍රභුදේවා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබේ. ඉදිරියේදී තිරගත වීමට නියමිත “මුසාසි” චිත්‍රපටයේ ගීතයක් රූගත…

MPI සිනමා මංඩලයට නව කලමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂවරු දෙපලක්.

MPI සිනමා මණ්ඩලයේ සමූහ කලමනාකාර  අධ්‍යක්ෂකවරු ලෙස චිත්‍රපට නිෂ්පාදක සුනිල් ටී ප්‍රනාන්දු සහ ආචාර්ය අරෝෂ ප්‍රනාන්දු…