කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 25.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  මලින්ත විජේවර්ධන, දසුන් වසන්ත, ගුණසේන විතාන, ජොයෙල් අවුට්ස්කුන්, තිලිණ ගමගේ, ප්‍රියන්ත…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 24.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  මනූෂ නානයක්කාර, උදය කුමාරි රණසිංහ, ධම්මික තිසේරා, දිල්රුක්ෂිකා ප්‍රනාන්දු, දිලානි වැලිවිටිගොඩ,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 23.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  ආනන්ද අතුකෝරල, ඉෂාක් බෙග්, වාසනා ලක්මාලි, පැතුම් සසංක, රංකොත් ශ්‍රී,  ටිරේෂා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 22.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  සුනිල් සිරිවර්ධන, යසී අබේරත්න, මාලා මල්කාන්ති පරණගමගේ, විශ්වනාදන් සදානන්දන්, ශාලිකා දමයන්ති,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 21.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන සම්පත් කුමාරසිංහ, සදුන් රාජකරුණා, පියසේන වික්‍රමගේ, කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල, රෝහිත අබේගුණවර්ධන, නෙල්කා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  අමීෂා කාවින්දි, මිලින්ද පෙරේරා, සුරංග සතරසිංහ, රඛිත අබේගුණවර්ධන, රුවන් මලිත් පීරිස්,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 19.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන උපුල් ගුරුගේ, තනූජ හේමන්ත, සජන් විජේසූරිය, අජිත් තෙල්දෙණිය, මොරින් චාරුණී, නිල්මිණි…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 18.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන  ශිරන්ත ප්‍රේමවර්ධන, ජානක ෆොන්සේකා, සමන් ධර්මසිරි සිල්වා, ඉරෝෂිනී ගංගා, සෙනාලි ෆොන්සේකා,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 17.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරනතිස්ස හේවාවිස්ස,  චමින්ද සේනානායක, බන්දුල අත්තනායක, ජයන්ත ද සිල්වා,දොන් අරුණ ශාන්ත, සරත්…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 16.09.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන වසන්ත රෝහණ, උද්දික ප්‍රේමරත්න, රොෂානා ඔන්ඩච්චි, ඉමල්කා තිලිණි, කුෂී පියුමි, ප්‍රදීප්…