කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.04.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන නිර්මලා විජේසේකර, සුපුන් රත්නායක, ප්‍රියන්ත රංජන්, දර්ශන වේවැල්පනාව, හෙලන් ජයවර්ධන, නිමල්…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 19.04.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන ආශිර්වාදිනි හෙට්ටිආරච්චි, නිලූක්ෂි ප්‍රනාන්දු, ලයනල් ගුණරත්න, විජය සිරිවර්ධන පොලොන්නෝවිට, කවිෂ් විහග,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 18.04.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන පරාක්‍රම නිරිඇල්ල, සුමාල් ප්‍රනාන්දු, සුමුදු ප්‍රසාදනී, සුරංගි ද අල්විස්, ජාලිය රාජපක්‍ෂ,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 17.04.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන නිමල් තෙන්නකොන්, වින්සිත් විනිත් කුමාරපේලි, ශාලික ප්‍රියන්ත, සුරේෂ් නාලක, සුදාරි වීරසේන,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 16.04.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන ෂෙනාල් ගුණසේකර, චමින්ද වික්‍රමසිංහ, චාන්දනී ජයසිංහ, තිස්ස ප්‍රේමසිරි, ඩෙරික් ප්‍රනාන්දු, තිලක්…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 15.04.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන පි.එම්. සේනාරත්න, දිනේෂ් බෝගොඩ, කුසලා බී. පෙරේරා, මල්ලිකා වීරසේකර, සුමතිපාල සෝලංගආරච්චි,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 14.04.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන නන්ද වික්‍රමගේ, ශිරානි කෞශල්‍යා, සුපිපි මීරියගල්ල, ජීවනී නිරූපා පෙරේරා, සුනේත්‍රා එම්.…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 13.04.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන දයා හේමන්තා අබේසේකර, නිරූෂ රාජපක්ෂ, අනුර වරාගොඩ, චමින්ද කුමාර ගමගේ, පුෂ්ප…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 12.04.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන ම්නකා ජයකොඩි, උෂාන් ජය සේනාරත්න, ජයනාත් වීරසූරිය, ජානක හෙට්ටිආරච්චි, සුනිල්.එස්.පැල්ලන්දෙණිය, බර්ට්‍රම්…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 11.04.2024

අද දින උපන් දිනය සමරන ලලිත් පොන්නම්පෙරුම,  සුනිල් ලියනආරච්චි, නිර්මාල් රාජපක්ෂ, අනුර විජේසිංහ, හර්ෂිකා රත්නායක, භාග්‍යා…