කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 09.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන අජිත් ජිනදාස, ප්‍රසන්නජිත් අබේසූරිය, සැනට් දික්කුඹුර, මහේන්ද්‍ර වීරරත්න, නිමල් රත්නායක, කපිල…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 08.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන වරුණි උත්පලා, විජයබණ්ඩාර වැලිතුඩුව, උදිත චන්දිමාල්, සදනි සුලක්ඛණා, කීත් රංග,  නයනා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 07.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සංජීව එදිරිමාන්න, බුද්ධික ලොකුකැටිය, දිනූෂ කුඩාගොඩගේ, යසලාල් ලියනගේ, ගංගා වනිගරත්න, බන්දුල…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 06.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ෆීලික්ස් ඇන්ටන්, අයේෂා මධුශානී, චන්දික විජේසේන, ගීතා බුලත්සිංහල, ඥානින්ද පෙරේරා, අසංග…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 05.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ආනන්ද පෙරේරා, චමිලා වික්‍රමසිංහ, නිශාන්ත සඳබරණ, ආනන්ද ගමගේ, නිරෝෂා අලහකෝන්, නිපුණි…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 04.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ආනන්ද වික්‍රමගේ, සංදිපා සෙව්මිණි, නෙල්කා අතුකෝරල, ලක්ෂමන් පුෂ්පකුමාර, ධනුෂ්ක ලක්මාල්,ජයන්ත කඵපහන,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 03.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන නිනෝ අරලිය ජයකොඩි, මංජුල කෝනාර, මධුෂානි පෙරේරා, ජීවන්ති පෙරේරා, කලාම් රසුල්…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 02.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ටිරන්යා රාජපක්‍ෂ, සජිනි කවීශා, පද්මිනී දිවිතුරුගම, කැඵම් කුමාර මොහොට්ටිගේ, කවින්ද සිරිවර්ධන,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 01.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ස්වර්ණා මල්ලවආරච්චි, බුද්ධික ජයරත්න, මංගලා කරුණාරත්න, සමන්මලී නැලිගම, චන්ද්‍රපාල ලියනගේ ,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 31.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන පුණ්‍යා හීන්දෙනිය, අනුරාධා උදයංගනී, චතූ රාජපක්ෂ, රන්දි ලීසා පෙරාස්, අනූෂා රණසිංහ,…