කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 14.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සුනෙත් චිත්‍රානන්ද, එම්.ඩී.වීරරත්න, රොහාන් විජේතුංග, ඉරේෂා තෙන්නකෝන්, පසිදු සිංහාරගේ, සුමිත් මන්දනායක,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 13.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන දයාරත්න පෙරේරා, දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස්, තිළිණි පූර්ණිමා කුලසිරි, දිනිඳු ජාගොඩ, දිලිනි…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 12.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ, වික්‍රම සෙනෙවිරත්න, අනර්කලී ආකාර්ශා, ත්‍යාගා එන් එඩ්වඩ්, මධුශාන් ද…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 11.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන රජිත හිරාන්, කුෂානි සදරේඛා, කිශානි අලංකි පෙරේරා, දිමංක වෙල්ලාලගේ, ආචාර්ය අරෝෂ…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 10.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ආචාර්ය සරත් අමුණුගම, නෙස්ටා මානෙත්, සුජීව ප්‍රසන්නආරච්චි, හර්ෂ උඩකන්ද, දිනේෂ් සුබසිංහ,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 09.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන රංජිත් එදිරිසිංහ, සම්පත් වීරරත්න, නිරෝෂි දොඹගහගේ, චතුර ගීතනාත් බණ්ඩාර, මහේෂ් රත්නායක,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 22.10.2021

අද දින උපන් දිනය සමරන මැණික් කුරුකුලසූරිය, ඉන්දික ෆර්ඩිනැන්ඩු, චන්දිප ජයකොඩි, මහචාර්ය ආරියරත්න ඇතුගල, වින්දන ආරියවංශ,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 21.10.2021

අද දින උපන් දිනය සමරන බන්දුල විජේවීර, නාමල් උඩුගම, මාධනී මල්වත්තගේ, අනෝමා හේරත්, සංජානා ඔනාලි ගමාරච්චි,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.10.2021

අද දින උපන් දිනය සමරන සුරනි විජේසුරේන්ද්‍ර, ගයාන් මාපලගම, රවින්ද්‍ර ආරියරත්ත, නිල්හාන් සෙ නෙවිරත්න, චමින්ද ජනප‍්‍රිය…