කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 21.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන දේවිකා මිහිරාණි, රොෂාන් පිලපිටිය, නුවන් නයනජිත්  කුමාර, චමිලා පීරිස්, පේෂල මනෝජ්,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන නලීන් ප්‍රදීප් උඩුවෙල, ප්‍රියන්ත විජෙසිංහ, හේමන්ත ප්‍රසාද්, අනුර ජයසේකර, සචින් චතුරංග මෙන්ඩිස්,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 19.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන දිනෙත් ද සිල්වා, ඕෂධී හිමාෂා, විනීතා කරුණාරත්න, චවිකා ගුණසේකර,  රජීව් රණසිංහ,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 18.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන ශිරාණී කුරුකලසූරිය, ඩිනක්ෂි ප්‍රියසාද්, ශිහාන් මිහිරංග, ශෙහාන් ගලහිටියාව, රංජිත් කෝරලගේ, ගංගා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 17.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන නිර්ධා උයන්හේවා, හෙන්රි වර්ණකුලසූරිය, නදීමා චතුරාණී, මහචාර්ය මංගල සේනානායක, ලලිත් පියුම්…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 16.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන බන්දුල ගුණවර්ධන, විජේදාස රාජපක්ෂ, උමාලි තිලකරත්න, මනෝජා රත්නායක, සුදත් නාවලගේ, ධර්ම…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 15.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන වජිරා චිත්‍රසේන, අකිල ධනුද්දර, චම්පා ශ්‍රියාණි, සුනිල් රත්නායක, ජයමිණි කුමාරි අත්තනායක,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 14.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන අනුර විජේවර්ධන, ප්‍රසන්න විතානගේ, යොහානි හෙට්ටිආරච්චි, චන්දන ජයසිංහ, උපේන්ද්‍රා ශ්‍රීලක්මාලි,  ජගත්…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 13.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන පීටර් අල්මේදා, හේමන්ත තල්පිටිගොඩ, මධුමාල් ධනංජය, නයනා මලිති කුමාරි, නිරෝෂන් එදිරිමාන්න,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 12.03.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන කාවිංග පෙරේරා, මෙල්රෝයි ධර්මරත්න, ඕෂනී ඩයස්, අකලංක ශලිත රත්නායක, ප්‍රේමා කපුගේ,…