කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සුදාරක ජයසේන, සුපුල් සස්මිත ජයසේකර, යමුනා වීරසේකර, ගාමිණී අපොන්සු, දිනේෂ් ද…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 19.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන රංග බණ්ඩාරනායක, වොල්ගා කල්පනී, සමීර නාඔටුන්න, නලීන් ගුරුගේ, සචී දිසානායක, හිරුණි…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 18.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන හිමාලි සයුරංගි, නාලක අංජන කුමාර, නයනි මහේෂිකා, පියුමි ශ්රී නායක, ටිකිරි…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 17.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ක්ලීටස් මෙන්ඩිස්, රම්‍යා වනිගසේකර, ප්‍රියන්ත විජේකෝන්, උපුල් ජයසිංහ, ප්‍රීතිරාජ් විරරත්න, අජන්ත…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 16.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ගාමිණී ජයලත්, සමන්ති විද්‍යාපති, ශානිකා මධුමාලි, පසන් ලියනගේ, නිරාශා අබේසිංහ, තිවන්දිකා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 15.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන නිමල් ගුණසේකර, සංගීත් වික්‍රමසිංහ, දොන් ශර්මන්,  චූලා මෙන්ඩිස්, අංජුලා ගමගේ, ප්‍රසාද්…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 14.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සුනෙත් චිත්‍රානන්ද, එම්.ඩී.වීරරත්න, රොහාන් විජේතුංග, ඉරේෂා තෙන්නකෝන්, පසිදු සිංහාරගේ, සුමිත් මන්දනායක,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 13.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන දයාරත්න පෙරේරා, දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස්, තිළිණි පූර්ණිමා කුලසිරි, දිනිඳු ජාගොඩ, දිලිනි…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 12.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ, වික්‍රම සෙනෙවිරත්න, අනර්කලී ආකාර්ශා, ත්‍යාගා එන් එඩ්වඩ්, මධුශාන් ද…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 11.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන රජිත හිරාන්, කුෂානි සදරේඛා, කිශානි අලංකි පෙරේරා, දිමංක වෙල්ලාලගේ, ආචාර්ය අරෝෂ…