කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 29.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන නිහාල් ප්‍රනාන්දු, නිලේන්ද්‍ර දේශප්‍රිය, විමුක්ති ජයසුන්දර, වසන්ත කුමාරසිරි, රෝමා රෝසි ජයකොඩි,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 28.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන මහචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න, ශෂි පෙරේරා, තිලකරත්න කුරුවිට බණ්ඩාර, ගයාත්‍රි තිලකරත්න, වෛද්‍ය…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 27.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන රූපා ඉන්දුමතී, සුදේශ් වසන්ත පීරිස්, පාලිත ගලප්පත්ති, අංජානි වික්රම, අනුරාධා කුරුකලසූරිය,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 26.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන දසුන් පතිරණ, චතුරි පෙරේරා, චන්දන සමරසේකර, අමිල කරුණානායක, නාරද නිශ්ශංක, මොහාන්…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 24.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සරලා කාරියවසම්, ඉන්ද්‍රසිරි සුරවීර, හෙක්ටර් විජයසිරි, ජනක චන්ද්‍රරත්න, නිමල් වීරතුංග, සෙනරත්…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 24.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන රශ්මි සංගීතා, කව්‍ය ශ්‍රී රාජ්, ඩිස්නි රාජපක්ෂ, අතුල ශ්‍රී ගමගේ, පවිත්‍රා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 23.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සමන් ප්‍රිය මාරසිංහ,  විරාජිනි ලෙනෝරා, වාසනා දන්තනාරායන, ජයනි අලූත්ගේ, මුවිදු ෆොන්සේකා,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 22.07.2022

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 22.07.2022 අද දින උපන් දිනය සමරන අයෝධ්‍යා දක්ෂිකා රත්නසිරි, කාංචනා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 21.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන අමරසිරි පීරිස්, නදීෂා විජේසුන්දර, දුලා එන් සංචි, සමන් විදුනෙත් ජයකොඩි, ආචාර්ය…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සුදාරක ජයසේන, සුපුල් සස්මිත ජයසේකර, යමුනා වීරසේකර, ගාමිණී අපොන්සු, දිනේෂ් ද…