කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 16.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන චන්න පෙරේරා, සෝමවීර ගමගේ, වරදත්ත අරවින්ද, සුදර්ශන බණ්ඩාර, තක්ෂිලා සෙව්වන්දි, ඉෂාරා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 15.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන රවීන් කණිෂ්ක, සිතාරා මධුශානි, දෙව්මිණි රණවීර, යශෝධරා සරච්චන්ද්‍ර,  තරංගා දිසානායක, රොක්‍ෂාණා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 14.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන අශිකා මතසිංහ, දෙනුවන් සේනාධී, තරුෂි අතුකෝරාල, උදය ශාන්ත ලියනගේ, ගයාන් ගුණවර්ධන,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 13.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සුසිල් පෙරේරා, රෝහණ ලක්ෂමන් පියදාස, ප්‍රමුදි කරුණාරත්න, සමන් අබේසිරිවර්ධන, සුදත් නිශාන්ත,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 12.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන රොහාන් ශාන්ත බුලේගොඩ, ඉනෝකා අමරසිංහ, මනෝජා මාකවිට, ජයරත්න ගලගෙදර, නුවන් ශ්‍රී…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 11.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන පියුමි බොතේජු, සුබුද්ධි ලක්මාලි, බුද්ධික විශ්වනාත් කීර්තිසේන, ඇන්ටන් ජයමහ, වෛද්‍ය රසිත…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 10.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන නිමන්ති පෝරගේ, නදීෂා හේමමාලී, කුෂාණී වීරක්කොඩි, නතාෂා මාටින්ස්, ප්‍රනීත් අබේසුන්දර, සන්යුමී…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 09.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන අජිත් ජිනදාස, ප්‍රසන්නජිත් අබේසූරිය, සැනට් දික්කුඹුර, මහේන්ද්‍ර වීරරත්න, නිමල් රත්නායක, කපිල…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 08.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන වරුණි උත්පලා, විජයබණ්ඩාර වැලිතුඩුව, උදිත චන්දිමාල්, සදනි සුලක්ඛණා, කීත් රංග,  නයනා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 07.08.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සංජීව එදිරිමාන්න, බුද්ධික ලොකුකැටිය, දිනූෂ කුඩාගොඩගේ, යසලාල් ලියනගේ, ගංගා වනිගරත්න, බන්දුල…