රනිල් ජනපති සටනෙන් ජය ගනී.

අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කරගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැති ඡන්දයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තේරී පත්වේ. ප්‍රකාශිත ඡන්ද ගණන…

Pizza Hut SL launches the ‘Hut Cyclist’ initiative to strengthen delivery during crisis 

The nation’s most trusted and favoured international restaurant franchise Pizza Hut Sri Lanka, recently launched a…

Continue Reading

OrionStellar Data Center awarded ISO 27001 Information Security Management System certification

OrionStellar Data Center, Sri Lanka’s first high-density & carrier-neutral data center, which also became Sri Lanka’s…

Continue Reading

Alumex first in Sri Lanka to commit to Aluminium Stewardship Initiative for

sustainable society Alumex, Sri Lanka’s leading fully integrated aluminium profiles manufacturer and member of theHayleys Group,…

Continue Reading

Urgent Statement from Joint Apparel Association Forum (JAAF) ‘Make Sri Lanka First a national priority and agenda’

The Joint Apparel Association Forum in a statement to media urged all PartyLeaders to urgently expedite…

Continue Reading

සිසු සිසුවියන්ගේ තාක්ෂණික හා අන්තර් පුද්ගල කුසලතාවන් සංවර්ධනය කිරීමට එයාර්ටෙල්, ගාල්ල තාක්ෂණික විද්‍යාලය සමඟඅත්වැල් බැඳ ගනී

ශ‍්‍රී ලංකාවේ තාරුණ්‍ය කේන්ද්‍ර කරගත් ජංගම විදුලි සංදේශ සේවා සැපයුම්කරුවා වනඑයාර්ටෙල් ලංකා තාක්ෂණික හා අන්තර් පුද්ගල…

SLT-MOBITEL mCash ඔස්සේ පහසුවෙන් ලීසිං වාරික ගෙවීමට පීපල්ස් ලිසිං ගණුදෙනුකරැවන්ට අවස්ථාවක්

SLT-MOBITEL විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමැතිය මත හඳුන්වා දුන් නව්‍ය ගෙවිම් සේවාවක් වන ජංගමමුදල් ගනුදෙනු…

Continue Reading