රජය කාබනික පොහොර සංකල්පය හඳුන්වා දුන්නේ ඉදිරි මැතිවරණ හෝ මනාප බලාගෙන නොවන බවත්, කාබනික පොහොර වැනි උදාර සංකල්පයකින් ෆේල් වීම රට ම ලැජ්ජාවක් බවයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මධුර විතානගේ සදහන් කරයි. එවන් උදාර සංකල්පයකින් ෆේල් වෙනවා නම් ඒ ෆේල් වන්නේ ආණ්ඩුව නොව රටත් රටේ මහජනතාවත් බවයි. ඉදිරියේ දී මෙම කාබනික පොහොර සංකල්ප යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බවත් ඔහු තව දුරටත් පවසනවා.

By Saman

Leave a Reply

Your email address will not be published.