අද දින උපන් දිනය සමරන  රෝසි සේනානායක, රත්නා පුෂ්ප කුමාරි, උමාරියා සිහවංශ, තුසිත ගමගේ, රනුක විජේවර්ධන, නජිත් මාතරගේ, සුරංගා රණවක, ගයාෂාන් ඇල්පිටිය, තරංග විමලචන්ද්‍ර,  ශ්‍යාමලී අනුරාධා, අජිත් පුෂ්ප කුමාර, ගාමිණී සිල්වා, ආචාර්ය රිඕලි ජයසිංහ, කුමාරි වික‍්‍රමරත්න ඇතු සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්‍යය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්‍ය ජාලය

By Saman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *