ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා විද්‍යාලයට වසර දෙසීයක් පිරීම නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා විද්‍යාලය ආදිශිෂ්‍ය සංගමය සංවිධානය කරනු ලැබූ ලේ දන්දීමේ කඳවුරක් සඳහා කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ මධුර විතානගේ මැතිතුමා සහභාගී විය.මෙම ලේ දන්දීමේ කදවුර සංවිධානය කර තිබුණේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මා විද්‍යාලයට වසර 200ක් පිරීම සහ එම විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හැදෑරූ රට වෙනුවෙන් දිවි දුන් හා අතුරුදහන් වුනු විද්‍යාර්ථීන්ට පින් පැමිණවීම සහ මියගිය ගුරුභවතුන් විදුහල්පතිවරුන් සහ සියලු දෙනා විසින් පින් පැමිණවීම සඳහා මෙම කටයුත්ත ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් සංවිධානය කර තිබිණි එහිදී අදහස් දැක්වූ කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ මධුර විතානගේ මැතිතුමන් සඳහන් කර සිටියේ මෙම විද්‍යාලයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් සිදු කළ යුතු සියලුම සේවාවන් ඔහු විසින් කර දීමට කටයුතු කරන බවයි.ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විද්‍යාලය ජාතික පාසලක් කරා හා සමාන යෙන්ම ලංකාවේ තිබෙන හොඳම පාසල කිරීමට තමන් ඇප කැපවී කටයුතු කරන බව මන්ත්‍රීවරයා මෙහිදී සදහන් කර සිටියා.

By Saman

Leave a Reply

Your email address will not be published.