නව අග්‍රාමාත්‍යධූරයෙන් පිදුම් ලබන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තව සුඵ මොහොතකට පසු ගංගාරාමයට ගොස් ආශිර්වාද ලබා ගැනීමට නියමිත බව ආරංචි මාර්ග පවසයි.

By Saman

Leave a Reply

Your email address will not be published.