අද දින උපන් දිනය සමරන දේවින්ද කෝන්ගහගේ, සනත් උඩුගම, මහිකා ලියනගේ, චලනි සිරිවර්ධන, සමීර ද සිල්වා, අනුරසේන කුමාර, අජිත් විතානගේ, සම්මානි උත්තරා සිරිවර්ධන, උපුල් කත්‍රිආරච්චි, චතුරිකා කහවත්ත ඇතුඵ සියඵම කලාකරුවන්, මධ්‍යවේදින් සහ සකලවාසී සැමට සුරත මාධ්‍ය ජාලයේ සුභ පැතුම්…

කලාව, මාධ්‍යය සහ විවිධ ක්ෂෙත‍්‍රයන් නියෝජනය කරනු ලබන ජනප‍්‍රිය සහ කීර්තිමත් චරිතයන් මෙම උපන් දින සුබ පැතුම් විශේෂාංගයට ඇතුලත්වන බැවින් ඔවුන්ගේ ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා බැවින් එම ජායාරූපවලට අදාල හිමිකරුවන්ට අපගේ ස්තූතිය පුද කරමු – සුරත මාධ්‍ය ජාලය

By Saman

Leave a Reply

Your email address will not be published.