කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 27.08.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන මල්කාන්ති නන්දසිරි, නිමේෂා ප්‍රේමචන්ද්‍ර, මාධවී කෞශල්‍යා කරුණාරත්න, සුනිල් හඳපාන්ගොඩ, ධම්මි මාතරගේ,…

“රාවණා-1” යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු චන්ද්‍රිකාව බව ඔබ දැන සිටියේද?

“රාවණා-1” යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු චන්ද්‍රිකාව බව ඔබ දැන සිටියේද? මෙම පර්යේෂණ චන්ද්‍රිකාව 2019 වසරේ නිර්මාණය…

Continue Reading