කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 24.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන රශ්මි සංගීතා, කව්‍ය ශ්‍රී රාජ්, ඩිස්නි රාජපක්ෂ, අතුල ශ්‍රී ගමගේ, පවිත්‍රා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 23.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සමන් ප්‍රිය මාරසිංහ,  විරාජිනි ලෙනෝරා, වාසනා දන්තනාරායන, ජයනි අලූත්ගේ, මුවිදු ෆොන්සේකා,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 22.07.2022

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 22.07.2022 අද දින උපන් දිනය සමරන අයෝධ්‍යා දක්ෂිකා රත්නසිරි, කාංචනා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 21.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන අමරසිරි පීරිස්, නදීෂා විජේසුන්දර, දුලා එන් සංචි, සමන් විදුනෙත් ජයකොඩි, ආචාර්ය…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 20.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන සුදාරක ජයසේන, සුපුල් සස්මිත ජයසේකර, යමුනා වීරසේකර, ගාමිණී අපොන්සු, දිනේෂ් ද…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 19.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන රංග බණ්ඩාරනායක, වොල්ගා කල්පනී, සමීර නාඔටුන්න, නලීන් ගුරුගේ, සචී දිසානායක, හිරුණි…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 18.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන හිමාලි සයුරංගි, නාලක අංජන කුමාර, නයනි මහේෂිකා, පියුමි ශ්රී නායක, ටිකිරි…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 17.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ක්ලීටස් මෙන්ඩිස්, රම්‍යා වනිගසේකර, ප්‍රියන්ත විජේකෝන්, උපුල් ජයසිංහ, ප්‍රීතිරාජ් විරරත්න, අජන්ත…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 16.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන ගාමිණී ජයලත්, සමන්ති විද්‍යාපති, ශානිකා මධුමාලි, පසන් ලියනගේ, නිරාශා අබේසිංහ, තිවන්දිකා…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 15.07.2022

අද දින උපන් දිනය සමරන නිමල් ගුණසේකර, සංගීත් වික්‍රමසිංහ, දොන් ශර්මන්,  චූලා මෙන්ඩිස්, අංජුලා ගමගේ, ප්‍රසාද්…