කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 14.08.2023

අද දින උපන් දිනය සමරනඅශිකා මතසිංහ, දෙනුවන් සේනාධී, තරුෂි අතුකෝරාල, සහන් ගුණවර්ධන, ශ්‍රියංජනී ලොකුලියන, ගයාන් ගුණවර්ධන,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 13.08.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන සුසිල් පෙරේරා, ප්‍රමුදි කරුණාරත්න, දේශානි විතානගේ, රේණුකා හෙට්ටිආරච්චි, රෝහණ ලක්ෂමන් පියදාස,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 12.08.2023

අද දින උපන් දිනය සමරනරොහාන් ශාන්ත බුලේගොඩ, ඉනෝකා අමරසිංහ, මනෝජා මාකවිට, ජයරත්න ගලගෙදර, සමන්ත කුමාර ගමගේ,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 11.08.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන පියුමි බොතේජු, සුබුද්ධි ලක්මාලි, බුද්ධික විශ්වනාත් කීර්තිසේන, ඇන්ටන් ජයමහ, දිනූ නදිරාංගනී,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 10.08.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන නිමන්ති පෝරගේ, නදීෂා හේමමාලී, කුෂාණි වීරක්කොඩි, නතාෂා මාටින්ස්, ප්‍රනීත් අබේසුන්දර, සන්යුමී…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 09.08.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන අජිත් ජිනදාස, ප්‍රසන්නජිත් අබේසූරිය, සැනට් දික්කුඹුර, මහේන්ද්‍ර වීරරත්න, නිමල් රත්නායක, කපිල…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 08.08.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන වරුණි උත්පලා, වර්ෂා රසදුනී වත්තෙගෙදර, විජයබණ්ඩාර වැලිතුඩුව, උදිත චන්දිමාල්, සදනි සුලක්ඛණා,…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 07.08.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන සංජීව එදිරිමාන්න, බුද්ධික ලොකුකැටිය, දිනූෂ කුඩාගොඩ, ගංගා වනිගරත්න, යසලාල් ලියනගේ, බන්දුල…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 06.08.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන ෆීලික්ස් ඇන්ටන්, අයේෂා මධුශානී, චන්දික විජේසේන, ගීතා බුලත්සිංහල, ඥානින්ද පෙරේරා, අතුල…

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 05.08.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන ආනන්ද පෙරේරා, චමිලා වික්‍රමසිංහ, නිශාන්ත සඳබරණ, ආනන්ද ගමගේ, නිරෝෂා අලහකෝන්, නිපුණි…