හැලඹගස් වැව ගම්මානයේ ජනතාව වෙනුවෙන් අත් වැසුම සදහා සුදුසු පවුල් සංඛ්‍යාව තෝරා අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම

2023.11.16 එනම් අද දින උදෑසන 10 සිට වවුනියා දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ සිට පැමිණි සංවර්ධන නිලධාරී…

“අනිවාර්යය අධ්‍යාපනය” පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිඩානයට ජාත්‍යාන්තර ඉල්ලීමක්

“අනිවාර්යය අධ්‍යාපනය” යන යෙදුම පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් සඳහා ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුවෙන් ඉල්ලා සිටින යෝජනාවක්…

Continue Reading

Did You Know? National Flags at ICC Men’s Cricket World Cup 2023 Are Made of Recycled PET Bottles

Celebrating the shared passion for cricket and a dedication to sustainability, Coca-Cola India and ICC unveiled…

Continue Reading

නිර්මාණශීලීත්වය, නවෝත්පාදනය සහ සහයෝගීතාව පදනම් කරගත් “Design Code” 2023 එළි දක්වයි

මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ වාස්තු විද්‍යා පීඨ සමෝධානිත නිර්මාණ අධ්‍යනාංශය (Department of Integrated Design) විසින් සංවිධානය කරන…

Continue Reading

NCHS-Swinburne University of Technology award 2023 graduates at BMICH. “A Better Education Makes a Better Society” – George Swinburne

The Nawaloka College of Higher Studies (NCHS) together with the Swinburne University of Technology celebrated its…

Continue Reading

කලාකරුවන් ඇතුඵ සැමට සුබ උපන්දිනක්වේවා !!! 16.11.2023

අද දින උපන් දිනය සමරන රොස්මන්ඩ් සේනාරත්න, ආනන්ද වීරසිරි, ජනනාත් වරකාගොඩ, සුරංගී රුවන්මලී, චිරන්ත රංවල, අමිල…